วีซ่า K-3 สหรัฐอเมริกา ในประเทศไทย


US Visa Application
view the English Version

วีซ่าคู่สมรสเป็นหนึ่งในประเภทวีซ่ายอดนิยมของสหรัฐอเมริกา ด้วยวีซ่าประเภทนี้คู่สมรสชาวไทยสามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาได้อย่างแน่นอน วีซ่า K-3 สหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งวีซ่าที่ได้รับความนิยมในประเภทวีซ่าเหล่านี้ วีซ่าคู่สมรสอื่น ๆ ในประเภทนี้ ได้แก่ วีซ่า IR1 และวีซ่า CR1 ด้วยวีซ่าเหล่านี้คนไทยสามารถไปอยู่กับคู่สมรสในสหรัฐอเมริกาได้อย่างง่าย

วีซ่า K-3 สหรัฐอเมริกา เป็นวีซ่าเดียวกันกับวีซ่า IR1 และ วีซ่า CR1 อาจเป็นเรื่องยากในการดำเนินการ เนื่องด้วยวีซ่าคู่สมรสทั้งสามมีความคล้ายคลึงกันมาก ประเภทของวีซ่าที่เหมาะสำหรับคุณจะขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณเอง บทความนี้จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกของวีซ่า K-3 สหรัฐอเมริกา ในประเทศไทย

ใคร คือ “คู่สมรส” ตามวีซ่า วีซ่า K-3 สหรัฐอเมริกา?

สำนักงานสัญชาติและการเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกา (USCIS) ให้คำจำกัดความของ ‘คู่สมรส’ ว่าเป็นสามี หรือ ภรรยาที่แต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยเหตุนี้การอยู่ร่วมกันแบบสามีภรรยา หรือ การแต่งงานธรรมดาจะไม่มีคุณสมบัติเป็นคู่สมรส

คู่สมรสที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนหน้านี้จะต้องแสดงหลักฐานว่าการสมรสสิ้นสุดลงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากมีการแต่งงานแบบมีภรรยาหลายคน มีเพียงคู่สมรสคนแรกเท่านั้นที่มีคุณสมบัติเป็นคู่สมรสตามวัตถุประสงค์ในการย้ายถิ่นฐาน

ความแตกต่างระหว่างวีซ่า K-3 ของสหรัฐอเมริกาและวีซ่าคู่สมรสอื่น ๆ

มีการกล่าวไปแล้วว่าวีซ่า K-3 เป็นหนึ่งใน วีซ่าคู่สมรสสำหรับคนไทยและคู่สมรสชาวอเมริกันของพวกเขา อย่างไรก็ตามยังมีวีซ่าอื่นๆ

 • วีซ่า CR1 (วีซ่าผู้อยู่อาศัยแบบมีเงื่อนไข)
  นี่คือวีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร ที่ให้คู่สมรสชาวไทยเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้อยู่อาศัยถาวรแบบมีเงื่อนไข ผู้มีถิ่นที่อยู่ในไทยจะได้รับ “กรีนการ์ด” และจะได้รับใบอนุญาตทำงาน ด้วยเมื่อเข้ามา คู่สมรสชาวไทยจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในสหรัฐอเมริกาได้อย่างไม่มีกำหนด อย่างไรก็ตามการพำนักถาวรนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่าการแต่งงานจะต้องมีอายุอย่างน้อย 2 ปี หลังจากนั้น 2 ปีพลเมืองของสหรัฐอเมริกาอาจยื่นคำร้องเพื่อขอยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าว
 • วีซ่า IR1 (วีซ่าสำหรับคนในครอบครัว)
  ซึ่งแตกต่างจากวีซ่า CR1 วีซ่าคู่สมรสประเภทนี้ให้สิทธิ์แก่ผู้รับที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรโดยไม่มีเงื่อนไข ดังนั้นในฐานะคู่สมรสชาวไทยคุณจะได้รับใบอนุญาตทำงานและได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้อย่างไม่มีกำหนด

วีซ่า K-3 สหรัฐอเมริกาคืออะไร?

โดยทั่วไปกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอวีซ่า CR1 หรือ IR1 ของสหรัฐอเมริกา คือ นานและน่าเบื่อ วีซ่า K-3 ได้รับการสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อลดการอยู่แยกทางกันระหว่างพลเมืองสหรัฐฯ และคู่สมรสชาวต่างชาติ

วิธีนี้ช่วยให้คู่สมรสชาวต่างชาติสามารถยื่นขอวีซ่า K3 แบบไม่ย้ายถิ่นฐานเพื่ออาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ในขณะที่วีซ่า CRR1 กำลังดำเนินการ ผู้รับวีซ่า K-3 สามารถยื่นขอปรับสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร (LPR) กับสำนักงานสัญชาติและการเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกา (USCIS) ได้ในภายหลังเมื่อได้รับการอนุมัติคำร้อง

วีซ่า K-3 สหรัฐอเมริกามีอายุ 2 ปี ในระหว่างนั้นคาดว่าจะได้รับวีซ่าผู้อพยพ วีซ่า K-3 อาจต่ออายุได้อีก 2 ปี แต่อย่างไรก็ตามวีซ่า K-3 อาจถูกเพิกถอนได้หากใบสมัครสำหรับถิ่นที่อยู่ถาวรตามกฎหมาย (แบบฟอร์ม I-130) ถูกปฏิเสธ หรือ หากการสมรสสิ้นสุดลง

คุณสมบัติสำหรับวีซ่าคู่สมรสสหรัฐอเมริกา K-3 ในประเทศไทย

ในฐานะพลเมืองไทย มีกฎคุณสมบัติพื้นฐานสามประการที่คุณต้องปฏิบัติตามก่อน จึงจะมีคุณสมบัติได้รับวีซ่า K-3 คือ:

 • คุณต้องแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับคู่สมรสชาวอเมริกันของคุณ
 • การแต่งงานระหว่างคุณและภรรยาชาวไทยของคุณจะต้องถูกต้อง ซึ่งหมายความว่าการแต่งงานนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดที่จะมีการแต่งงานที่ถูกต้องในประเทศไทยหรือประเทศ/เขตอำนาจศาลที่ๆ คุณแต่งงาน และไม่อยู่ภายใต้อุปสรรคใด ๆ (เช่นการไม่ยกเลิกก่อนการแต่งงาน) ตามสมรรถภาพในการแต่งงานของคุณในเวลานั้น
 • คู่สมรสที่เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาต้องมีคุณสมบัติทางการเงินตามข้อกำหนดด้านรายได้ รายการภาษีล่าสุดต้องแสดงรายได้รวมอย่างน้อย 100% ของรายได้ขั้นต่ำของรัฐที่คุณอาศัยอยู่
 • คู่สมรสชาวอเมริกันของคุณต้องยื่นแบบฟอร์ม I-130 (คำร้องสำหรับครอบครัวคนต่างด้าว) ให้คุณ และ
 • ความตั้งใจของคุณที่ต้องการอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อรอการพิจารณาของ USCIS ในแบบฟอร์ม I-130 ของคุณ

คู่สมรสของฉันสามารถพาลูกๆ ไปอเมริกาด้วยวีซ่า K3 ได้หรือไม่?

บุตรของคู่สมรสชาวต่างชาติจะได้รับประโยชน์จากวีซ่าแต่งงาน สิ่งนี้เป็นไปได้ภายใต้การขอวีซ่า K-4 วีซ่า K-4 จะอนุญาตให้บุตรอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของบุตรที่จะได้รับวีซ่า:

 • อายุต่ำกว่า 21 ปี
 • ยังไม่ได้แต่งงาน
 • เป็นบุตรของผู้ขอวีซ่า K-3

วีซ่า K-4 ไม่เพียง แต่ให้โอกาสบุตรได้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่พวกเขายังสามารถไปโรงเรียนและขอเปลี่ยนสัญชาติได้ หากพวกเขามีคุณสมบัติในการเป็นพลเมือง

กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการยื่นขอวีซ่า K-3

มีสองขั้นตอนพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอวีซ่า K-3 ในประเทศไทย ขั้นตอนเหล่านี้จะได้รับการตรวจสอบอย่างเข็มงวดที่นี่

ขั้นตอนที่ 1: การยื่นคำร้องในสหรัฐอเมริกา

วีซ่า อเมริกา K-3 ในประเทศไทย เริ่มต้นด้วยการที่คู่สมรสในสหรัฐอเมริกายื่นแบบฟอร์ม I-129F กับ USCIS แบบฟอร์ม I-129F เป็น“ คำร้องสำหรับคู่หมั้นคนต่างด้าว ” ที่สามารถใช้กับคู่สมรสของพลเมืองสหรัฐฯ ได้

เอกสารที่ต้องแนบในแบบฟอร์ม I-129F ประกอบด้วย

 • หนังสือเดินทาง หรือ หลักฐานการเป็นพลเมืองของคู่สมรสที่เป็นพลเมืองสหรัฐฯ
 • หนังสือเดินทางของคู่สมรสชาวต่างชาติ
 • ใบรับรองการสมรสของทั้งคู่
 • หลักฐานการสิ้นสุดการแต่งงานครั้งก่อน
 • จดหมายการดำเนินการสำหรับแบบฟอร์ม I-130 (คำร้องสำหรับครอบครัวคนต่างด้าว)
 • บันทึก I-94 (หลักฐานการมาถึง/ออกจากสหรัฐอเมริกา ถ้ามี)
 • รูปถ่ายแบบหนังสือเดินทางของคู่สมรสที่เป็นพลเมืองสหรัฐฯ
 • รูปถ่ายลักษณะหนังสือเดินทางของคู่สมรสชาวต่างชาติ

ข้อดีอย่างหนึ่งของวีซ่า K-3 คือไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้อง I-129F สำหรับคู่สมรส โดยปกติจะมีการส่งหนังสือแจ้งของใบเสร็จรับเงินไปยังผู้สมัครภายใน 30 วันนับจากวันสมัคร

เมื่อ USCIS อนุมัติคำร้องของคุณแล้ว จะส่งเรื่องต่อไปยังศูนย์วีซ่าแห่งชาติ จากนั้นศูนย์วีซ่าแห่งชาติจะดำเนินการพิจารณาคำร้องวีซ่าแต่งงาน K3 และส่งต่อไปยังสถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ

ขั้นตอนที่ 2: ยื่นใบสมัครที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา

หลังจาก USCIS อนุมัติแบบฟอร์ม I-129F แล้ว จะมีอีเมล์จากสถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงเทพฯ ส่งไปยังคู่สมรสชาวไทย ขั้นตอนต่อไปคือการยืน DS-160 คือ แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าชั่วคราวทางออนไลน์ สำหรับการเดินทางชั่วคราวไปยังสหรัฐอเมริกา และชำระค่าธรรมเนียมสถานทูต

หลังจากยื่น DS-160 และชำระค่าธรรมเนียมสถานทูตแล้ว ผู้สมัครสามารถส่ง Packet 3 และขอสัมภาษณ์วีซ่าได้ โดยปกติการสัมภาษณ์นี้มีกำหนดประมาณ 4 ถึง 6 สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับการติดต่อจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย

พร้อมกับหน้ายืนยันหลังจากกรอกแบบฟอร์ม DS-160 แล้วเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการสัมภาษณ์ (Packet 4) ได้แก่

 • ใบสำคัญการสมรสของทั้งคู่
 • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ อาจรวมถึงสำเนาของแบบฟอร์ม I-130 ที่รอการพิจาณา (คำร้องสำหรับครอบครัวคนต่างด้าว) หรือหลักฐานอื่น ๆ เช่น รูปถ่ายงานแต่งงาน เป็นต้น
 • หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานของชาวไทย
 • สูติบัตรของคุณ
 • หนังสือรับรองการสนับสนุน (แบบฟอร์ม I-864) ที่ยื่นโดยคู่สมรสชาวอเมริกันของคุณ
 • หนังสือรับรองความประพฤติที่ออกให้จากประเทศที่คุณอาศัยอยู่เป็นเวลานานกว่าหกเดือนตั้งแต่อายุ 16 ปี
 • ผลการตรวจสุขภาพ
 • หลักฐานการเสียภาษีปีล่าสุดของคู่สมรสชาวอเมริกันของคุณ
 • รูปถ่ายสองรูปแบบหนังสือเดินทาง
 • หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการ

ให้มืออาชีพจัดการด้านการขอวีซ่า K-3 ของคุณ

การขอวีซ่าคู่สมรสทุกประเภทอาจเป็นเรื่องที่เครียดมาก แม้แต่การตัดสินใจเลือกวีซ่าคู่สมรสที่เหมาะกับคุณก็ไม่ใช่เรื่องง่าย คุณสมบัติของวีซ่าคู่สมรสประเภทต่างๆ จะแตกต่างกันไปและคุณอาจต้องใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อมูลคุณในทางที่ถูกต้อง

ทีมทนายและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ของ บริษัท สยาม ลีเกิ้ล อินเตอร์เนชั่นแนล มีความเชี่ยวชาญในด้านตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะวีซ่าคู่หมั้น K-1 และวีซ่าคู่สมรส K-3 ในประเทศไทย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทนายที่มีความเชี่ยวชาญของเราได้ช่วยเหลือชาวไทยและคู่รักชาวอเมริกันของพวกเขาในการดำเนินการขอวีซ่าจำนวนมาก

สมาชิกในทีมของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยและผู้เชี่ยวชาญมีความเชี่ยวชาญในขั้นตอนการสมัครวีซ่าสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย

Call Siam Legal US Toll-Free 1 (877) 252-8831

If you have a question related US Visa Application in Thailand, please use this form to contact us.