วีซ่าคู่หมั้นK-1 อเมริกา


US Visa in Thailand
view the English Version

วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา คืออะไร

วีซ่า K1ประเทศไทย ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณ (หากคุณเป็นพลเมืองอเมริกัน) สามารถพาคู่หมั้นชาวไทยของคุณไปสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการแต่งงาน เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว คู่หมั้นของคุณมีเวลา 6 เดือน ที่จะสามารถเดินทางไปสหรัฐอเมริกาได้ เมื่อเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาคู่หมั้นชาวไทยของคุณควรแต่งงานภายใน 90 วันและยื่นขอปรับสถานะ หากคุณไม่ได้แต่งงานคู่หมั้นชาวไทยของคุณควรออกจากประเทศก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ

ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับวีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1) คืออะไร

 • คุณจะต้องเป็นพลเมืองชาวอเมริกัน สำหรับการขอ วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1)
 • คุณจะต้องเคยพบหน้ากับคู่หมั้นของคุณในช่วงสองปีที่ผ่านมา ยกเว้นบางกรณีที่เกี่ยวข้องกับพิธีการทางศาสนา
 • คุณและคู่หมั้นของคุณจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมในการขอวีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1)
 • คู่หมั้นชาวไทยจะต้องผ่านการเข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามข้อกำหนดของสถานทูต ในการขอ วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา(วีซ่า K-1)วีซ่า K-1
 • คุณจะต้องมีคุณสมบัติในด้านการเงินสำหรับการยื่นขอวีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K1) (ผู้ยื่นคำร้องจะต้องมีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนดในหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการสนับสนุน โดยต้องมีเงินได้ไม่น้อยกว่า 100% ของรายได้ขั้นต่ำของรัฐที่คุณอาศัยอยู่ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.uscis.gov/i-864p
 • คุณและคู่หมั้นจะต้องเป็นโสด และมีอิสระในการสมรสเพื่อจะได้รับ วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1)
 • คุณจะต้องสมรสกับคู่หมั้นของคุณภายใน 90 วัน ทันที่ๆ ไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากวีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1) มีผลใช้ได้เพียงแค่ 90 วัน

ขั้นตอนในการขอวีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1) มีอะไรบ้าง?

 1. ขั้นแรก: คุณต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1)ไปยังศูนย์บริการ USCISที่ อยู่ในเขตปกครองตามที่อยู่ของคุณ

  USCIS จะส่งจดหมายตอบกลับหลังจากการส่งเอกสารที่เรียกว่า Notice of Action 1 จดหมายฉบับนี้เป็นการยืนยันการส่งใบสมัคร โดยทั่วไป USCIS จะใช้เวลาประมาณ 3-5 เดือนในพิจารณาคำร้อง บ่อยครั้งที่ USCIS จะปฏิเสธคำร้องเนื่องจากยื่นเอกสารไม่ถูกต้องหรือเอกสารประกอบไม่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้คุณจึงควรปรึกษากับทนายความเมื่อคุณดำเนินการเกี่ยวกับการสมัคร

  หลังจากที่คุณยื่นคำร้อง I-129F กับสำนักงาน USCIS แล้วการรอจะเริ่มขึ้น โดยปกติ USCIS จะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนในการดำเนินการคำร้อง I-129F หลังจาก USCIS พิจารณาคำร้อง I-129F เสร็จแล้วพวกเขาจะส่งจดหมาย Notice of Action 2 ให้คุณ เอกสารนี้จะระบุถึงผลการพิจาณาคำร้องว่า ถูกปฏิเสธ หรือ อนุมัติ

 2. หากคำร้องได้รับการอนุมัติ คำร้องจะถูกส่งต่อไปยังศูนย์วีซ่าแห่งชาติ ที่ศูนย์วีซ่าแห่งชาติ (NVC) คำร้อง I-129F ของคู่หมั้นชาวไทยของคุณจะได้รับการพิจารณาต่อไป NVC จะเช็คประวัติว่าใครเป็นผู้รับผลประโยคคู่หมั้นชาวไทย โดยปกติ NVC จะใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ในการพิจารณาคำร้อง
 3. หลังจาก NVC พิจารณาคำร้องของคุณ พวกเขาจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล์ว่าเรื่องของคุณกำลังถูกส่งต่อไปยังสถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพ หรือ สถานกงสุลในเชียงใหม่ ในจดหมายแจ้งเตือนนี้พวกเขาจะให้หมายเลขเคส BNK แก่คุณและคู่หมั้นของคุณด้วย คุณจะต้องใช้หมายเลขนี้เพื่อขอนัดสัมภาษณ์และตรวจสอบสถานะคำร้องของคุณที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ ประเทศไทย
 4. เมื่อสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้รับคำร้อง K-1 ของคู่หมั้นชาวไทยจาก NVC พวกเขาจะส่งจดหมายที่เรียกว่า Packet 3 Instructions ในจดหมายนี้คือรายการเอกสารที่คู่หมั้นของคุณ จะต้องรวบรวมสำหรับสัมภาษณ์ที่สถานทูต คู่หมั้นของคุณจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ ส่งเอกสารที่จำเป็นไปยังสถานทูตสหรัฐอเมริกาเพื่อขอสัมภาษณ์ จากนั้นสถานทูตสหรัฐฯจะแจ้งวันสัมภาษณ์คู่หมั้นของคุณทางอีเมล์
 5. ในวันสัมภาษณ์ของคู่หมั้นของคุณ เจ้าหน้าที่กงสุลจะแจ้งให้ทราบว่าวีซ่าได้รับการอนุมัติหรือถูกปฏิเสธ ขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยใช้ a 221(g). A221(g) คือ เอกสารที่ทางสถานทูตจะให้คู่หมั้นของคุณ ประกอบด้วยรายการเอกสารอื่น ๆ ที่เธอต้องจัดเตรียมก่อนที่จะได้รับวีซ่า A 221 (g) ส่วนมากมีในประเทศไทยเนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อ คนไทยเปลี่ยนชื่อค่อนข้างบ่อยเมื่อเทียบกับคนอเมริกันและอาจทำเช่นนั้นในหลาย ๆ ครั้งในชีวิต เป็นเรื่องปกติที่ชื่อของพวกเขาอาจถูกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการเมื่อพวกเขายังเป็นทารก ด้วยเหตุนี้สถานทูตจึงต้องการดูใบรับรองการเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังสหรัฐอเมริกานั้นแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นใคร มีเหตุผลอื่น ๆ อีกมากมายที่สถานทูตอาจขอ 221 (g) แต่การเปลี่ยนชื่อดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติ
 6. หากได้รับการอนุมัติสถานทูตสหรัฐฯ/สถานกงสุลในประเทศไทย ได้รับเอกสาร ได้รับเอกสารที่พวกเขาเห็นว่าเพียงพอที่จะออกวีซ่า สำหรับวีซ่า K-1 จะเก็บหนังสือเดินทางของคู่หมั้นของคุณไว้และจะแจ้งให้เธอทราบว่าพวกเขาจะส่งหนังสือเดินทางและแพคเกจวีซ่าให้เธอทางไปรษณีย์ภายใน 1-2 สัปดาห์โดยประมาณ โดยปกติสถานทูตสหรัฐฯจะไม่ปฏิเสธการสมัคร พวกเขามักจะออกจดหมายขอเอกสารเพิ่มเติม คู่หมั้นของคุณจะต้องส่งเอกสารที่ร้องขอไปยังสถานทูตสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะอนุมัติ

วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1) มีอายุนานเท่าใด?

โดยปกติวีซ่าจะมีอายุ 6 เดือน เมื่อคู่หมั้นของคุณเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาคุณและคู่หมั้นชาวไทยของคุณจะต้องแต่งงานกันภายใน 90 วัน มิฉะนั้นคู่หมั้นชาวไทยของคุณจะต้องเดินทางออกนอกประเทศ

การดำเนินการขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับวีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1) ใช้ระยะเวลานานเท่าใด?

ใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนหรือนานถึง 8 เดือนนับจากวันที่คุณยื่นคำร้องขอวีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1) กับ USCIS จนถึงเวลาที่คู่หมั้นชาวไทยของคุณได้รับวีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1) จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ในกรุงเทพฯ กระบวนการอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ USCIS และกงสุลต่างประเทศพิจารณาคำร้อง ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดจะขึ้นโดยผู้ร้องหรือคู่หมั้นเพราะจะทำให้การพิจาณาล้าช้าขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรอกข้อมูลทุกอย่างถูกต้องและส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว สำนักงานของเราสามารถช่วยดำเนินการที่เร็วขึ้น ซึ่งคู่หมั้นของคุณสามารถมาอยู่กับคุณที่สหรัฐอเมริกาได้เร็วขึ้น

สามารถต่อวีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1) ได้หรือไม่ เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดว่าการแต่งงานไม่ใช่ทางเลือก?

วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1) ไม่สามารถขยายระยะเวลาเกิน 90 วันได้ วีซ่านี้เป็นวีซ่าประเภทเข้าออกครั้งเดียว เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาภายใน 6 เดือน ของวีซ่าอนุมัติ วีซ่าจะออกให้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายทราบดีอยู่แล้วว่าต้องแต่งงานภายใน 90 วันนับจากวันที่คู่หมั้นเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกา วีซ่าคู่หมั้นจะอนุญาตให้เฉพาะบุคคลที่สาบานว่าตนมีเจตนาที่แท้จริงที่จะแต่งงานกับพลเมืองสหรัฐฯ แม้ว่าคุณจะไม่จำเป็นต้องแต่งงาน หากงานแต่งงานไม่เกิดขึ้นภายในเวลาที่อนุญาตคู่หมั้นของคุณจะถูกส่งกลับไปยังประเทศของเขา / เธอในต่างประเทศ

อะไรคือสาเหตุที่ทำให้วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1) ถูกปฏิเสธ?

วีซ่าคู่หมั้นของสหรัฐอเมริกาสามารถถูกปฏิเสธได้หาก:

 • ความสัมพันธ์ของคุณกับคู่หมั้นชาวไทยเป็นเรื่องไม่สุจริตหรือ
 • หากคู่หมั้นชาวไทยของคุณถูกต้องห้ามในสหรัฐฯ ปัจจัยทั่วไปที่อาจทำให้ชาวต่างชาติไม่ได้รับวีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1) เพื่อเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา

อะไรคือสาเหตุที่ต้องห้ามสำหรับวีซ่าสหรัฐอเมริกา?

 • ปัญหาสุขภาพ (เช่น โรคติดต่อที่มีความสำคัญทางสาธารณสุข ไม่สามารถรับการฉีดวัคซีน ความผิดปกติทางร่างกาย หรือ จิตใจ)
 • การมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ การใช้ ยาเสพติด, สารควบคุม หรือ สารเคมี
 • ประวัติอาชญากรรม
 • การมีส่วนร่วมในการค้าประเวณี
 • มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นปัญหาทางสังคม (เช่น พลเมืองสหรัฐฯไม่สามารถเลี้ยงดูคู่หมั้นชาวต่างชาติ/คู่สมรสได้)
 • การละเมิดกับทุกกฎหมายคนเข้าเมือง (รวมถึงการส่งออกจากสหรัฐอเมริกา, การอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมาย, การเข้าสหรัฐฯโดยผิดกฎหมาย, และการบิดเบือน หรือ ละเว้นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ หรือ เกี่ยวข้องกับการขอวีซ่า) หรือ
 • พยายามเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

การให้วีซ่าอาจล่าช้าได้หากเจ้าหน้าที่กงสุลสหรัฐฯ มีข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาใด ๆ ข้างต้นและ/หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

จะเกิดอะไรขึ้นหากถือว่าคู่หมั้นชาวไทยได้พิจาณาว่าถูกต้องห้าม?

ยังคงมีความหวังหากพบว่าคู่หมั้นชาวไทยของคุณถูกต้องห้าม พวกเขาอาจมีสิทธิ์ได้รับการละเว้นจากสาเหตุที่ถูกต้องห้าม ควรยื่นแบบฟอร์ม I-601 เพื่อขอการละเว้นสำหรับคู่หมั้นของคุณ อย่างไรก็ตามสามารถยื่นแบบฟอร์มนี้ได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่กงสุลได้ข้อสรุปว่ามีสาเหตุที่ถูกต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติ หากการสมัครของคู่หมั้นชาวไทยของคุณถูกปฏิเสธในประเทศไทยจะต้องยื่นคำร้อง I-601 ต่อ สำนักงาน USCIS กรุงเทพฯ

วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1) สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากทนายด้านตรวจคนเข้าเมืองหรือไม่?

แม้ว่าจะเป็นไปได้ที่คุณจะได้รับวีซ่าคู่หมั้นโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย แต่ก็อาจเป็นเรื่องยากมาก คุณต้องพึ่งพาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตซึ่งบางครั้งอาจล้าสมัย เนื่องจากกฎหมายและขั้นตอนการเข้าเมืองมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การปรึกษากับทีมทนายที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคนเข้าเมืองของ บริษัทสยาม ลีเกิ้ล ประเทศไทย จะทำให้การดำเนินการเร็วขึ้นเนื่องจากมีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบในปัจจุบันและคุ้นเคยกับกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ดังนั้นเอกสารการย้ายถิ่นฐานของคู่หมั้นของคุณจะได้รับการดำเนินการเร็วขึ้นอย่างแน่นอนด้วยความช่วยเหลือของ สยาม ลีเกิ้ล

เหตุใดการจ้างทนายความวีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1) จึงสำคัญ?

บริการวีซ่าทางเลือกไม่ได้ให้ข้อได้เปรียบที่มีความสามารถเช่นเดียวกับที่สำนักงานกฎหมายทำ สยาม ลีเกิ้ล ประเทศไทย สามารถให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายที่ชัดเจนจากความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร K-1 visa in Thailand page คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทนายจะปฏิบัติตามข้อบังคับของเนติบัณฑิตยสภาอยู่เสมอ ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย สุดท้ายนี้ ค่าบริการที่อื่นก็ไม่ได้ถูกกว่า และบางแห่งก็คิดค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับสำนักงานกฎหมาย คุณควรใช้เงินในจำนวนเท่ากันจ่ายให้กับสำนักงานกฎหมายอย่าง บริษัท สยาม ลีเกิ้ล ประเทศไทย เพื่อการปรึกษาที่มีคุณภาพ

 

คุณสามารถติดต่อเรา ผ่าน LINE และ WhatsApp

Add our LINE ID via QR code
Contact Us
Siam Legal WhatsApp Number

Call Siam Legal US Toll-Free 1 (877) 252-8831